0744 22 55 99 Vaslui, Botosani, Barlad 0751 888 000 Iasi, Piatra Neamt 0742 805 805 Roman

Comanda produse Simigeria Petru

Extragere concurs ”Zâmbete și desene alături de produsele Petru”
de Simigeria PETRU572
În urma efectuării tragerii la sorți, au fost extrași următorii câștigători:
Zambete si desene alaturi de produsele Petru
de Simigeria PETRU1102
REGULAMENT OFICIAL CAMPANIE PROMOTIONALA „Zâmbete și desene alături de produsele Petru”
Am deschis prima Simigerie PETRU în Bacău!
de Simigeria PETRU1292
Prima Simigerie PETRU din Bacău, a fost deschisă pe Nicolae Bălcescu nr.1, în Centru, lângă Farmacia Dona.

Zambete si desene alaturi de produsele Petru

08 iunie 2021 1102
Zambete si desene alaturi de produsele Petru

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE

„Zâmbete și desene alături de produsele Petru” (denumită în cele ce urmează „Campanie”) este organizată de S.C. BRIO GROUP S.R.L., cu sediul în Iași, str. Mihai Vodă Viteazu, nr. 8A, județul Iași, înregistrată la Registrul Comerțului cu Nr. J22/1272/2006, Cod Unic de Înregistrare RO18697025. – denumită în continuare “Organizator” și se va desfășura pe pagina de Facebook „Simigeria Petru”.

Participanții la Campanie (denumiți în continuare “Utilizatori”) sunt obligați să respecte termenii și condițiile Regulamentului Oficial al Campaniei (denumit în continuare „Regulamentul Oficial”), potrivit celor menționate mai jos.

Organizatorul iși rezervă dreptul de a modifica oricând prezentul Regulament Oficial, aceste modificări urmând să intre in vigoare numai după ce acestea au fost anunțate oficial pe site.

SECTIUNEA 2. CONDIȚII DE PARTICIPARE

Prin participarea la Campanie, fiecare Utilizator își declară irevocabil intenția de a participa și este de acord cu prezentul Regulament, pe care l-a citit și pe care se obligă să îl respecte în integralitate.

La Campanie poate participa orice persoană fizică adultă, cu domiciliul în România, în orașele: Iași, Piatra Neamț, Botosani, Vaslui, Roman, Bârlad, Brașov și Bacău, care a împlinit vârsta de 18 ani și posedă un cont valid pe pagina de web www.facebook.com.

Nu pot participa la această campanie angajaţii SC BRIO GROUP S.R.L., ai filialelor sale, precum şi soţul/soţia şi copiii acestora, cât și părinții angajaților.

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

Campania se va desfășura în perioada 7 – 27 iunie 2021 pe pagina de Facebook “SimigeriaPetru”.

SECȚIUNEA 4. MECANISMUL DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI

Prin intermediul unei postări făcute pe Facebook, utilizatorii sunt invitați să posteze în secțiunea de Comentarii a postării poze care să sugereze „cum vede un copil Simigeria Petru”. Desenul trebuie să fie realizat de către un copil, iar comentariul poate fi lăsat de unul dintre părinți.

Câștigătoare sunt persoanele care, în funcție de oraș, acumulează cele mai multe like-uri la comentariul cu desenul, astfel participanții pot distribui postarea pentru a strânge cât mai multe like-uri.

Participanții trebuie să fie obligatoriu din orașele: Iași, Piatra Neamț, Botoșani, Vaslui, Bârlad, Roman, Brașov și Bacău deoarece premiile se acordă castigatorilor cu domiciliul în aceste orașe.

SECTIUNEA 5. DESCRIEREA PREMIILOR

În cadrul Campaniei se vor oferi 62 de premii, care constau în oferirea de vouchere Petru în valoare de 50 de lei, și carduri cadou electronice Decathlon în valoare de 100 lei.

Pentru fiecare oraș se va oferi următorul număr de premii :

●      Iași: 10  vouchere Petru și 10 carduri electronice Decathlon;

●      Brașov: 3 vouchere Petru și 3 carduri electronice Decathlon;

●      Botoșani: 3 vouchere Petru și 3 carduri electronice Decathlon;

●      Piatra Neamț: 3 vouchere Petru și 3 carduri electronice Decathlon;

●      Vaslui:3 vouchere Petru și 3 carduri electronice Decathlon;

●      Bârlad: 3 vouchere Petru și 3 carduri electronice Decathlon;

●      Roman:3 vouchere Petru și 3 carduri electronice Decathlon;

●      Bacău:3 vouchere Petru și  3 carduri electronice Decathlon.

Valoarea totala a premiilor este de 4 650 lei, însemnând 3 100 lei pentru voucherele Decathlon și 1 550 lei pentru voucherele Petru.

Castigătorii premiilor nu au posibilitatea să primească contravaloarea în bani și nici dreptul de a cere schimbarea acestora, în niciun fel. Premiul nu poate fi transferat unei alte persoane.

SECTIUNEA 6. SELECTAREA CÂȘTIGĂTORILOR

Alegerea câștigătorilor se va face în funcție de numărul de like-uri primit de participant la comentariul atașat postării.

În cazul în care vom avea participanți cu un număr egal de like-uri, atunci extragerea va fi efectuată cu ajutorul generatorului online www.random.org, în termen de 2 zile lucrătoare după finalizarea Campaniei. Un participant poate câștiga doar o singură dată.

Lista câștigătorilor va fi menționată printr-o postare pe Facebook, postare la care Utilizatorii și-au dat acordul prin participarea lor la Campanie. După anunțul public al câștigătorilor, aceștia vor lua legătura cu Organizatorul în mesaj privat, prin pagina de Facebook „Simigeria Petru”.

În cazul în care Câștigătorii nu contactează Organizatorul în termen de cel mult 3 zile de la anunțul public al câstigătorilor, nu răspund la mesajul Organizatorului sau în cazul în care Câștigătorii refuză să ofere detalii legate de nume, prenume și orașul în care locuiește sau alte detalii ce țin de intrarea în posesia premiului, acestia își pierd dreptul de preluare a premiului, neputând avea ulterior nicio pretenție la despăgubiri, compensații sau alte reclamații legate de premiu. Premiile neacordate vor rămâne în proprietatea și la dispoziția Organizatorului.

SECTIUNEA 7. INTRAREA IN POSESIE A PREMIILOR

Cardurile cadou Decathlonvor fi oferite în format electronic, pe adresa de e-mail a câștigătorilor în format PDF, și nu în format fizic.

Cardurile Decathlon pot fi folosite atât pentru achiziție online, cât și fizic. Pentru orașele Vaslui, Bârlad și Roman, unde nu există magazin fizic Decathlon, achiziția cu cardul primit cadou se face online cu livrare la domiciliu conform termenilor și condițiilor specificate pe site-ul www.decathlon.com. Cardurile electronice Decathlon, în valoare de 100 de lei sunt valabile doar pentru o singură achiziție, iar diferența nu se rambursează în cazurile în care nu se atinge această sumă. Castigatorii vor putea utiliza cardurile electronice primite, pana la data menționata pe acestea. Organizatorul este exonerat de orice raspundere privind modul de functionare si de utilizare a cardurilor electronice Decathlon.

Voucherele Petru, în valoare de 50 de lei sunt valabile doar pentru o singură achiziție, iar diferența nu se rambursează în cazurile în care nu se atinge această sumă. În orașele în care se fac livrări la domiciliu, se pot folosi voucherele cadou în valoare de 50 de lei pentru a achita comenzile online. Nu se pot utiliza voucherele cadou pentru a achita comenzile realizate pe platformele : FoodPanda, Glovo, TakeAway.

Voucherele Petru sunt valabile până la data de 31.07.2021. Câștigătorii vor putea să le utilizeze până la sfârșitul perioadei menționate.

Intrarea în posesia premiilor se va face în perioada 27 iunie - 2  iulie 2021. Câștigătorul va intra în posesia voucherului printr-un mesaj pe e-mail sau whatsapp.

După predarea premiilor, Organizatorul nu mai are nici o obligație față de Câștigători.

SECȚIUNEA 8. EXCLUDEREA DIN CAMPANIE A UNUI UTILIZATOR

Organizatorul își rezervă dreptul de a exclude din campanie fără o notificare prealabilă și fără nicio justificare, acei Utilizatori care :

-      Prezintă un comportament ilicit în legătură cu Campania;

-      Încalcă prevederile prezentului Regulament;

-      Participă la Campanie cu folosirea abuzivă a datelor altei persoane, fără știrea acesteia;

-      Sunt considerate de către Organizator, din orice alte motive, ca fiind persoane care trebuie descalificate, mai ales dacă acestea aduc atingere intereselor economice legitime ale Organizatorului, mărcii produselor oferite ca premii, ori încalcă demnitatea umană a altor persoane sau grupuri sociale.

SECȚIUNEA 9. INFORMAȚII PRIVIND GESTIONAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Prin participarea la campanie Utilizatorul își exprimă acordul pentru procesarea datelor cu caracter personal (numele și prenumele iar în cazul câștigării unui premiu: număr de telefon și adresa de reședință. Temeiul juridic al utilizării acestor date este contribuția voluntară a Utilizatorului.

Organizatorul va face publică lista Câștigătorilor (nume și prenume) printr-o postare pe Facebook, postare la care Utilizatorii își dau acordul prin participarea lor la Campanie.

Mai multe informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal se vor regăsi în Anexa 1 a prezentului Regulament.

SECȚIUNEA 10. RESPONSABILITĂȚILE ORGANIZATORULUI

Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru anumite probleme tehnice privind utilizarea platformei Facebook. Organizatorul refuză să plătească orice fel de despăgubiri în cazul unor daune sau pierderi suferite de Utilizatori în timpul participării la Campanie datorate unor deficiențe, defecțiuni sau funcționarii necorespunzatoare a Campaniei, sau pentru costuri rezultate din sau legate de întârzierile care au avut loc în timpul desfășurării Campaniei.

SECȚIUNEA 11. LITIGII

Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la prezența Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.

SECȚIUNEA 12. ÎNCETAREA CAMPANIEI

Prezenta Campanie poate înceta înainte de termenul stabilit numai în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua prezenta Campanie.

8.06.2021                                                                                             

ANEXA nr. 1 la Regulamentul Oficial al Campaniei

„Zâmbete și desene alături de produsele Petru”

- Informații cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal -

1. Date privind operatorul de date cu caracter personal

În vederea desfășurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participanților vor fi prelucrate de către:

S.C. BRIO GROUP S.R.L., cu sediul în Iași, str. Mihai Vodă Viteazu, nr. 8A, județul Iași, inregistrata la Registrul Comertului cu Nr. J22/1272/2006, Cod Unic de Inregistrare RO18697025 – denumită în continuare “Organizator”

Datele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele:

S.C. BRIO GROUP S.R.L., cu sediul in Iasi, str. Mihai Vodă Viteazu, nr. 8A, județul Iași, cod postal: 700890, e-mail: pr@simigeriapetru.ro.

2. Categorii de date cu caracter personal procesate în cadrul Campaniei

În cadrul Campaniei, Operatorul va colecta de la participanți următoarele categorii de date cu caracter personal:

●      Nume și prenume;

●      Doar pentru câstigatori: Telefon sau e-mail și orașul.

3. Scopul procesării

Datele cu caracter personal ale participanților la Campanie vor fi prelucrate de către Operator în vederea:

●      organizării și desfășurării Campaniei;

●      desemnării și validării câștigătorilor.

 4. Temeiul juridic al prelucrării

Datele vor fi prelucrate în temeiul consimțământului și/ sau al interesului legitim, prin acceptarea de către persoana vizată a Regulamentului și a anexelor la acesta. Se consideră dat consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin transmiterea comentariilor la postarea de pe paginile Facebook, Instagram legată de promovarea campaniei.

5. Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei de catre Operator vor fi dezvaluite angajatiilor din partea Organizatorului, responsabili cu organizarea si derularea Campaniei, precum si autoritatilor, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

6. Drepturile persoanelor vizate

In vederea asigurarii unei prelucrări echitabile și transparente, Operatorul asigură participanților, pe durata Campaniei, urmatoarele drepturi:

●      dreptul de retragere a consimțământului cu privire la prelucrare, în orice moment, fără ca aceasta să afecteze legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia;

●      dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;

●      dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;

●      dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal

●      dreptul la restrictionarea prelucrarii;

●      dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul;

●      dreptul la portabilitate a datelor;

●      dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Desemnarea câștigătorilor Campaniei se va face prin mijloace automate de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Participanții își pot exercita drepturile menționate anterior printr-o cerere scrisă, datată, semnată și adresată Operatorului la adresa S.C. BRIO GROUP S.R.L., cu sediul în Iași, str. Mihai Vodă Viteazu, nr. 8A, județul Iași, cod postal: 700890, e-mail: pr@simigeriapetru.ro.

7. Securitatea datelor cu caracter personal

Operatorul se obligă să implementeze măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

Prin participarea la Campanie, adica prin acțiunea neechivocă de trimitere a unui comentariu la postarea legată de promovarea Campaniei, participanții își exprimă acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal către Operator, în scopul includerii acestor date cu caracter personal în baza de date a Operatorului, în scopul participării la Campanie, identificării și validării ca și câștigător, înmânării și primirii premiului.

8. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexă la Regulament oricând pe durata desfășurării Campaniei, numai în cazul în care se descoperă măsuri mai eficiente pentru protejarea și securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fără a afecta drepturile și libertățile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicată online pe site-ul www.simigeriapetru.ro.

9. Alte prevederi

Datele personale ale participanților la Campanie vor fi procesate în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

8.06.2021                                                                       

Distribuie pe Facebook

REȚELE SOCIALE

PARTENERI

© 2011 - 2022 Simigeria Petru. Toate drepturile rezervate.

Covrig cu mac