0744 22 55 99 Vaslui 0751 888 000 Iași 0751 888 000 Piatra Neamț 0744 22 55 99 Botosani 0742 805 805 Roman

Comanda produse Simigeria Petru

Extragere concurs ”Zâmbete și desene alături de produsele Petru”
de Simigeria PETRU193
În urma efectuării tragerii la sorți, au fost extrași următorii câștigători:
Zambete si desene alaturi de produsele Petru
de Simigeria PETRU667
REGULAMENT OFICIAL CAMPANIE PROMOTIONALA „Zâmbete și desene alături de produsele Petru”
Am deschis prima Simigerie PETRU în Bacău!
de Simigeria PETRU654
Prima Simigerie PETRU din Bacău, a fost deschisă pe Nicolae Bălcescu nr.1, în Centru, lângă Farmacia Dona.

Cozonac tradițional, pufos și delicios, din cuptor...la tine pe masă

04 mai 2021 1150
Cozonac tradițional, pufos și delicios, din cuptor...la tine pe masă

REGULAMENT OFICIAL CAMPANIE PROMOTIONALA

„Cozonac tradițional, pufos și delicios,

Din cuptor … la tine pe masă!”


SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE


„Cozonac traditional, pufos și delicios, Din cuptor … la tine pe masă!’’ (denumită în cele ce urmează „Campanie”) este organizată de S.C. BRIO GROUP S.R.L., cu sediul în Iași, str. Mihai Vodă Viteazu, nr. 8A, județul Iași, înregistrată la Registrul Comerțului cu Nr. J22/1272/2006, Cod Unic de Înregistrare RO18697025. – denumită în continuare “Organizator” și se va desfășura pe pagina de Facebook „Simigeria Petru”.

Participanții la Campanie (denumiți în continuare “Utilizatori”) sunt obligați să respecte termenii și condițiile Regulamentului Oficial al Campaniei (denumit în continuare „Regulamentul Oficial”), potrivit celor menționate mai jos.

Organizatorul iși rezervă dreptul de a modifica oricând prezentul Regulament Oficial, aceste modificări urmând să intre in vigoare numai după ce acestea au fost anunțate oficial pe site.

SECTIUNEA 2. CONDIȚII DE PARTICIPARE


Prin participarea la Campanie, fiecare Utilizator își declară irevocabil intenția de a participa și este de acord cu prezentul Regulament, pe care l-a citit și pe care se obligă să îl respecte în integralitate.

La Campanie poate participa orice persoană fizică adultă, cu domiciliul în România, în orașele: Iași, Piatra Neamț, Botosani, Vaslui, Roman, Bârlad și Brașov, care a împlinit vârsta de 18 ani și posedă un cont valid pe pagina de web www.facebook.com.

Nu pot participa la această campanie angajaţii SC BRIO GROUP S.R.L., ai filialelor sale, precum şi soţul/soţia şi copiii acestora, cât și părinții angajaților.


SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI


Campania se va desfășura în perioada 5.04.-20.04.2021 pe pagina de Facebook “SimigeriaPetru”. Pot fi acceptate la campanie interacțiunile participanților și de pe instagramul Simigeria Petru, cu mențiunea să respecte condițiile de participare privind vârsta minimă de 18 ani.


SECȚIUNEA 4. MECANISMUL DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI


Utilizatorii sunt invitați să participe la Campanie printr-o postare zilnică pe pagina de Facebook. În perioada mai sus menționată, participanții vor trebui să răspundă la postare cu un comentariu in care să ne spună ce le place și cum le place să mănânce cozonacul de la Simigeria Petru, să încadreze cozonacul Petru în diferite poze, să folosească hashtag-ul corespunzător campaniei(#PozeazăCozonaculPetru), să eticheteze pagina Simigeria Petru sau @simigeriapetru și să interacționeze cu postările de pe pagină.

Participarea la campanie se poate face si pe alte pagini de Social Media ale Simigerie : Instagram https://www.instagram.com/simigeriapetru/?hl=ro  (în imagine sau story trebuie menționat @simigeriapetru si orașul).

De asemenea, se vor considera participanți cei care dau Like la pagina SimigeriaPetru sau cei care vor da Share la postare.

Participanții trebuie să fie obligatoriu din orașele: Iași, Piatra Neamț, Botoșani, Vaslui, Bârlad, Roman și Brașov deoarece premiile se acordă castigatorilor cu domiciliul în aceste orașe.

SECTIUNEA 5. DESCRIEREA PREMIILOR


În cadrul Campaniei se vor oferi 27 premii, fiecare constând în a oferi 2 cozonaci Petru pentru fiecare câștigător.

La sfârșitul campaniei se vor oferi:5 premii pentru orașul Iași, 3 premii pentru orașul Brașov, 5 premii pentru orașul Botoșani, 5 premii pentru orașul Piatra Neamț, 3 premii pentru orașul Vaslui, 3 premii pentru orașul Bârlad și 3 premii pentru orașul Roman.

Valoarea totala a premiilor este 2154,6 ron TVA inclus.

Castigătorii premiilor nu au posibilitatea să primească contravaloarea în bani și nici dreptul de a cere schimbarea acestora, în niciun fel. Premiul nu poate fi transferat unei alte persoane.


SECTIUNEA 6. SELECTAREA CÂȘTIGĂTORILOR


Selectarea câștigătorilor se va face în primul rând pe baza unui proces subiectiv privind încadrarea originală și creativă a cozonacului Petru în diferite fotografii; pasul 2 constând într-o alegere aleatorie în funcție de criteriile de participare la concurs și de orașul de reședință a participanților.

Tragerea la sorți va fi efectuată cu ajutorul generatorului online www.random.org, în termen de 2 zile lucrătoare după finalizarea Campaniei. Un participant poate câștiga doar o singură dată.

Lista câștigătorilor va fi menționată printr-o postare pe Facebook, postare la care Utilizatorii și-au dat acordul prin participarea lor la Campanie. După anunțul public al câștigătorilor, aceștia vor lua legătura cu Organizatorul în mesaj privat, prin pagina de Facebook „Simigeria Petru”.

În cazul în care Câștigătorii nu contactează Organizatorul în termen de cel mult 3 zile de la anunțul public al câstigătorilor, nu răspund la mesajul Organizatorului sau în cazul în care Câștigătorii refuză să ofere detalii legate de nume, prenume și orașul în care locuiește sau alte detalii ce țin de intrarea în posesia premiului, acestia își pierd dreptul de preluare a premiului, neputând avea ulterior nicio pretenție la despăgubiri, compensații sau alte reclamații legate de premiu. Premiile neacordate vDSor rămâne în proprietatea și la dispoziția Organizatorului.

SECTIUNEA 7. INTRAREA IN POSESIE A PREMIILOR


Pentru a intra în posesia premiilor, câștigătorii vor trebui să menționeze orașul în care locuiesc, iar pentru orașele Iași, Bârlad, Piatra Neamț și Botoșani trebuie să menționeze și punctul de lucru din care le este mai facil să ridice premiul. 

Câștigătorul este obligat să menționeze data și ora la care poate merge să ridice premiul din cadrul simigeriilor Petru. 

După ce ridică premiul, câștigătorii vor trebui să semneze un document care să dovedească ridicarea premiului.

Intrarea în posesia premiilor se va face în perioada 26.04-30.04.2021.

După predarea premiilor, Organizatorul nu mai are nici o obligație față de Câștigători.

SECȚIUNEA 8. EXCLUDEREA DIN CAMPANIE A UNUI UTILIZATOR


Organizatorul își rezervă dreptul de a exclude din campanie fără o notificare prealabilă și fără nicio justificare, acei Utilizatori care :

 • Prezintă un comportament ilicit în legătură cu Campania;
 • Încalcă prevederile prezentului Regulament;
 • Participă la Campanie cu folosirea abuzivă a datelor altei persoane, fără știrea acesteia;
 • Sunt considerate de către Organizator, din orice alte motive, ca fiind persoane care trebuie descalificate, mai ales dacă acestea aduc atingere intereselor economice legitime ale Organizatorului, mărcii produselor oferite ca premii, ori încalcă demnitatea umană a altor persoane sau grupuri sociale.

SECȚIUNEA 9. INFORMAȚII PRIVIND GESTIONAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL


Prin participarea la campanie Utilizatorul își exprimă acordul pentru procesarea datelor cu caracter personal (numele și prenumele iar în cazul câștigării unui premiu: număr de telefon și adresa de reședință. Temeiul juridic al utilizării acestor date este contribuția voluntară a Utilizatorului. 

Organizatorul va face publică lista Câștigătorilor (nume și prenume) printr-o postare pe Facebook, postare la care Utilizatorii își dau acordul prin participarea lor la Campanie.

Mai multe informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal se vor regăsi în Anexa 1 a prezentului Regulament.

SECȚIUNEA 10. RESPONSABILITĂȚILE ORGANIZATORULUI


Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru anumite probleme tehnice privind utilizarea platformei Facebook. Organizatorul refuză să plătească orice fel de despăgubiri în cazul unor daune sau pierderi suferite de Utilizatori în timpul participării la Campanie datorate unor deficiențe, defecțiuni sau funcționarii necorespunzatoare a Campaniei, sau pentru costuri rezultate din sau legate de întârzierile care au avut loc în timpul desfășurării Campaniei.

SECȚIUNEA 11. LITIGII


Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la prezența Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.

SECȚIUNEA 12. ÎNCETAREA CAMPANIEI


Prezenta Campanie poate înceta înainte de termenul stabilit numai în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua prezenta Campanie.5.04.2021                                                                           S.C BRIO GROUP S.R.L

Nicola Andrei

Administrator

ANEXA nr. 1 la Regulamentul Oficial al Campaniei

’’ Cozonac tradițional, pufos și delicios,

Din cuptor… la tine pe masă’’

- Informații cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal -


1. Date privind operatorul de date cu caracter personal 

În vederea desfășurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participanților vor fi prelucrate de către:

S.C. BRIO GROUP S.R.L., cu sediul în Iași, str. Mihai Vodă Viteazu, nr. 8A, județul Iași, inregistrata la Registrul Comertului cu Nr. J22/1272/2006, Cod Unic de Inregistrare RO18697025 – denumită în continuare “Organizator” 

Datele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele:

S.C. BRIO GROUP S.R.L., cu sediul in Iasi, str. Mihai Vodă Viteazu, nr. 8A, județul Iași, cod postal: 700890, e-mail: pr@simigeriapetru.ro.

2. Categorii de date cu caracter personal procesate în cadrul Campaniei

În cadrul Campaniei, Operatorul va colecta de la participanți următoarele categorii de date cu caracter personal:

 • Nume și prenume;
 • Doar pentru câstigatori: Telefon și orașul.

3. Scopul procesării

Datele cu caracter personal ale participanților la Campanie vor fi prelucrate de către Operator în vederea:

 • organizării și desfășurării Campaniei;
 • desemnării și validării câștigătorilor.

 4. Temeiul juridic al prelucrării

Datele vor fi prelucrate în temeiul consimțământului și/ sau al interesului legitim, prin acceptarea de către persoana vizată a Regulamentului și a anexelor la acesta. Se consideră dat consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin transmiterea comentariilor la postarea de pe paginile Facebook, Instagram legată de promovarea campaniei.


5. Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei de catre Operator vor fi dezvaluite angajatiilor din partea Organizatorului, responsabili cu organizarea si derularea Campaniei, precum si autoritatilor, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

6. Drepturile persoanelor vizate

In vederea asigurarii unei prelucrări echitabile și transparente, Operatorul asigură participanților, pe durata Campaniei, urmatoarele drepturi:

 • dreptul de retragere a consimțământului cu privire la prelucrare, în orice moment, fără ca aceasta să afecteze legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia;
 • dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;
 • dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;
 • dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal
 • dreptul la restrictionarea prelucrarii;
 • dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul;
 • dreptul la portabilitate a datelor;
 • dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Desemnarea câștigătorilor Campaniei se va face prin mijloace automate de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Participanții își pot exercita drepturile menționate anterior printr-o cerere scrisă, datată, semnată și adresată Operatorului la adresa S.C. BRIO GROUP S.R.L., cu sediul în Iași, str. Mihai Vodă Viteazu, nr. 8A, județul Iași, cod postal: 700890, e-mail: pr@simigeriapetru.ro.

7. Securitatea datelor cu caracter personal

Operatorul se obligă să implementeze măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

Prin participarea la Campanie, adica prin acțiunea neechivocă de trimitere a unui comentariu la postarea legată de promovarea Campaniei, participanții își exprimă acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal către Operator, în scopul includerii acestor date cu caracter personal în baza de date a Operatorului, în scopul participării la Campanie, identificării și validării ca și câștigător, înmânării și primirii premiului.

8. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexă la Regulament oricând pe durata desfășurării Campaniei, numai în cazul în care se descoperă măsuri mai eficiente pentru protejarea și securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fără a afecta drepturile și libertățile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicată online pe site-ul www.simigeriapetru.ro. 

9. Alte prevederi

Datele personale ale participanților la Campanie vor fi procesate în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.


5.04.2021                                                                         S.C. BRIO GROUP S.R.L

Nicola Andrei

Administrator 

Distribuie pe Facebook

REȚELE SOCIALE

PARTENERI

© 2011 - 2021 Simigeria Petru. Toate drepturile rezervate.

Covrig cu mac