Factura primului malaxor de aluat Rieger achiziţionat în data de8 iulie 1939.
Factura primului malaxor de aluat Rieger achiziţionat în data de 8 iulie 1939.
Carte de meşter pentru meseria de brutar eliberată pe 25 noiembrie 1940.
Carte de meşter pentru meseria de brutar eliberată pe 25 noiembrie 1940.
Brevet de meserie pentru meseria de brutar acordat în baza cărţii de meşter în data de 30 septembrie 1946.
Brevet de meserie pentru meseria de brutar acordat în baza cărţii de meşter în data de 30 septembrie 1946.

Povestea simigeriei Petru

Covrigii pe care, sperăm, îi serviţi astăzi cu plăcere sunt "strănepoţii" covrigilor care odinioară, ieşeau aburind din vatra unei brutării vestite din anii 1900.

Petru, cel din fotografie, la vremea aceea un tânăr visător şi vrednic, a obţinut în 1937 Cartea de Meşter, iar în 1940 Brevetul de Meserie pe care şi astăzi scrie cu litere mândre, BRUTAR.

În 1939 visul lui Petru prinde contur, el îşi comandă utilaje nemţeşti, ca totul să iasă "zeiss" şi, în scurt timp, îşi deschide propria Brutărie-Simigerie. Covrigii plămădiţi după o reţetă îndelung ticluită aveau să devină căutaţi şi vestiţi - COVRIGII PETRU. Lucrurile mergeau bine, afacerea prospera de la o zi la alta, bunăstarea familiei cu cei şase copii părea asigurată, până când... totul s-a năruit.

Sec, se poate spune aşa: un vis, o afacere sufocată de comunişti. I-au confiscat tot, asa cum au facut cu atâţia alţii.

Timpul a curs implacabil şi Petru a trăit până la 92 de ani cu o durere surdă în suflet dar şi cu un licăr de speranţă că, odată şi-odată, lucrurile vor reveni în matca lor. Şi iată că, peste ani şi ani, strănepoţii lui au reînfiripat visul, ducându-l mai departe: SIMIGERIA PETRU.

Respectând reţeta de familie, cu o tradiţie de trei sferturi de veac, strănepoţii lui Petru vă ispitesc şi astăzi cu acelaşi gust de odinioară.
 

Povestea continua!